5651 Uyum Danışmanlığı

5651 Uyum Danışmanlığı

6698 sayılı kanun kapsamında hangi kişisel verilerin hangi usul ve esaslara göre işleneceği ile veri sorumlularının hukuki sorumlulukları ve idari yaptırımları düzenlenmiştir.Ancak kişisel veriler hem Anayasamızda hem de TCK ile koruma altına alınmış olup kişisel verileri ihlal eden kişiler hakkında ciddi cezai sorumluluklar getirilmiştir.Zira şirket bünyesinde KVKK kapsamında bir ihlalin yaşanması halinde veri sorumlusu olarak hem idari hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kanunda öngörülen cezai yaptırım ise suçun ağırlığına ve işleniş biçimine göre farklılık göstermekle birlikte 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıdır.Bu sebeple şirket bünyesinde depolanan verilerin kanunda aranan şartlarda ve niteliklerde olması gerekmektedir. Bununla birlikte kanun koyucu TCK ve anayasadaki düzenlemelere ek olarak 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun düzenleyerek koruma alanını genişletmiştir. Bu kanun ile öngörülen amaç içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.Bu kapsamda tüm sosyal medya ve online yayın platformlarından(şirketinize aitweb sitenizden, youtube, , twitch,instagram,facebook) yapmış olduğunuz tüm içerik paylaşımlarınızın beliritlen kanun ve mevzuata uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir. Aksi halde ciddi oranda para ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz

İletişim Formu