GDPR Uyum Danışmanlığı

GDPR Uyum Danışmanlığı

Bugün kişisel verilerin korunması için yapılan yasal düzenlemelerin temelinde 1995 tarihli ve 95-46-EC sayılı “Kişisel verilerin işlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbst Dolaşımına Dair Bireylerin KorunmasıHakkındaki Avruğa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlementosu Direktifi yer almıştır.Bu direktifin güncelmiş hali ile 14 Nisan 2016 tarihinde kabul edilip 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) olmuştur.Uuslararaı platformanda avrupa birliğine üye olan ve olmayan bir çok devlet vatandaşlarının haklarının korunması için GDPR’ı kabul etmektedir.Kişisel verilerin korunması ulusal ve uluslarası düzeyde olmak üzere iki farklı sisteme oturtulmuştur.Ülkemiz kabul edilen 6698 sayılı KVKK birçok yönü ile GDPR hükümlerinden esinlenerek yazılmış olmakla birlikte birçok konuda GDPR’a göre daha sığ kalmıştır.Bundan kaynaklı olarak KVKK’da tanınan hak ve yükümlülükler ile yaptırımlar GDPR’a göre birçok farklılığı barındırmaktadır. Şirketinizin merkezinin yurt dışında olması, merkezinin Türkiye’de olmasına karşılık yurt dışı şubenizin bulunması ya da yurt dışına herhangi bir amaçla veri transverinizin mevcut olması halinde verilerin Türkiye sınırından çıkması ile birlikte yükümlü olacağınız tüzük GDPR olacaktır.İki kanunun arasındaki farklılıklar sebebii ile tüm veri tabanınız KVKK ile uyumlu hale getirsediz dahi GDPR kapsamında yapmaı ihlal ettiğiniz bir davranıştan dolayı ağır uluslararası hukukta ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Zira KVKK’da ihlalin gerçekleşmesi sebebi ile 1000000 TL’ye varan idari yaptırımlarla karşı karşıya kalırken GDPR hükümleri uyarınca gerçekleştireceğiniz bir ihlal sebebi ile şirketinize yıllık cirosunun %4’ü veya 20milyon EURO olmak üzere parasal yaptırımlar uygulanabilecektir.Özellikle dış ticaret ve e ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketler GDPR kapsamında yükümlülük altına girmektedirler.Tüm bunlar doğrultusunda şirket envanterinizin ve çalışma porföyünüzü doğru analiz ederek hangi amaçlar bakımından hangi kanun kapsamında değerlendirileceğinizi doğru tespit ederek bu doğrultuda koruma sağlamanız gerekecektir.Bu kadar detaylı ve yoğun kanuni düzenlemeler hakkında standart bir yazılım şirketi ya da siber güvenlik uzmanının size yardımcı olması beklemek ile şirketinize hem ulusal hem de uluslarası platforma güven kaybı yaşatacaktır. Lütfen hukukçu olmayan kişilerce sağlanan kanuni hizmetlere itibar etmeyiniz.

İletişim Formu