KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Uyum Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a(KVKK) uyum süreci içerisinde öncelikle şirketiniz çalıştığı sektörlerin, ürün yelpazesinin ve şirketin hangi ülkelerle çalıştığının tespit edilerek şirketinizin envanter dökümünün hazırlanması gerekir. Envanter dökümünün ardından elde edilen veriler üzerinden şirketin kişisel veri işleme politikası ve risk analizinin yapılarak çıkan sonuçlara göre maksimum koruma veri işleme eyleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Zira 6698 sayılı KVKK’da kanuna muhalefet durumlarında ya da en basit bir ihlalde şirketiniz 1000000 TL’ye varan arasında ağır idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.İlgili envanter hazırlandıktan sonra şirketinizin VERBİS kaydının yapılarak kanunda belirtildiği şekilde envanterde tespit edilen kişisel veriler nizami bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.VERBİs sistemine kayıt aşamasından sonra şirketinizin kişisel veeri işleme politikası ve risk analizleri doğruştusunda yine kanun uyarınca alınması gereken tüm idari ve teknik tedbirlerin alnırak ilgili kişi hakkında şirket bünyesinde depolanan kişisel verilerin korunması gerekmektedir.Bu aşamalar tamalandıktan sonra şirketinizde belli periyotlarla tatbikatların yapılarak şirket veri tabanınız ve güvenlik duvarınızın ne kadar sağlam olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin uzman hukukçular ve bilgisayar yazılımcıları gözetiminde yapılması şirketiniz global dünyadaki güvenirliğini artıracak olup aynı zamanda şirketinize karşı yapılan bir siber saldırıdan dolayı ya da güvenlik duvarındaki çatlakların sebep olacağı sızıntılar sebebi ile ya da envanter listesinin yanlış çıkarılarak verilerin eksik veya fazla girilmesi şirketinizin 10000000 TL idari para cezası almasını engelleyecektir.

Hizmetlerimiz
  • KVKK Danışmanlık Hizmetleri

İletişim Formu